ΣΕΠΚ: Υποβολή αιτήσεων για σχολή Α’ Κατηγορίας

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στην Σχολη Προπονητών Α’ Κατηγορίας που θα γίνει στην Αθήνα. Η διορία λήγει την Παρασκευή 23 Μαΐου.
Επίσης ανακοινώνεται ότι η αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, οδό Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ.

Δικαιολογητικά και όροι συμμετοχής
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση ενδιαφερόμενου
Ιατρική βεβαίωση υγείας κι αρτιμέλειας.
Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.
Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις) – προϋπόθεση συμμετοχής ηλικία μέχρι 55 ετών.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 7 του ΦΕΚ (ειδικά προσόντα συμμετοχής)
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη φοίτηση στη Σχολή Προπονητών ο υποψήφιος πρέπει:
1. Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία της καλαθοσφαίρισης.
2. Να έχει ηλικία μέχρι 55 ετών.
3. Να είναι κάτοχος Διπλώματος Β΄ Κατηγορίας και αντίστοιχης άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αποκτήθηκε τουλάχιστον προ διετίας.
4. Να καταθέσει βεβαίωση της Ε.Ο.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ότι άσκησε το επάγγελμα του προπονητή για δύο χρόνια ή υπεύθυνη δήλωση προπονητού Α΄ Κατηγορίας, ότι διατέλεσε συνεργάτης του σε συγκεκριμένη ομάδα για δύο (2) χρόνια.
5. Να έχει παρακολουθήσει δύο (2) τουλάχιστον σεμινάρια προπονητών μπάσκετ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως προπονητής Β΄ Κατηγορίας.

    Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο παρόν άρθρο περί φοίτησης σε σχολή προπονητών Α΄ Κατηγορίας, πρόσωπα τα οποία ως καλαθοσφαιριστές προσέφεραν εξαίρετες υπηρεσίες και συνεπλήρωσαν ως μέλη της Εθνικής Ομάδας Ανδρών ή Γυναικών πενήντα (50) τουλάχιστον συμμετοχές για τους άνδρες και είκοσι πέντε (25) για τις γυναίκες, δικαιούνται να συμμετάσχουν απ΄ευθείας σε σχολές προπονητών Α΄ Κατηγορίας, εφ’ όσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις 1. και 2.